Persoonlijke Topper Tour

Persoonlijke Topper Tour


Persoonlijke Topper Tour

Juist in drukke tijden krijgt de begeleiding van talentvolle medewerkers niet de aandacht die het verdient. Natuurlijk wilt u uw talenten behouden en u weet ook dat uw talenten de ambassadeurs zijn bij het aantrekken van nieuw talent.

Daarom voor u de vraag: “Durft u het aan om uw meest talentvolle medewerker een aanbod te doen om in 6 avonden te werken aan zijn/haar eigen verkoopgerichtheid en eigen leiderschap, zodanig dat uw talent met nieuwe inzichten u helpt om uw marktpositie te versterken, ook in deze tijden?”

Natuurlijk hebben uw talentvolle medewerkers het toch al druk en u kunt hen eigenlijk niet missen. Maar u weet ook dat uw en hun energie vaak wordt opgeslurpt door ”achterblijvers” en aandachtvragers. En u weet dat de successen worden behaald door uw “toppers”. Die toppers krijgen dus maar al te vaak niet de aandacht die ze verdienen. Hun presteren wordt immers “normaal”. Weet u inmiddels over wie het hier gaat ? Uw topper is vaak niet uw inhoudelijk meest vakbekwame medewerker. Onderdeel van (toekomstig) succes zijn immers ook nadrukkelijk de factoren attitude en gedrag.

Om u in de gelegenheid te stellen uw topper op een andere en verfrissende manier in het zonnetje zetten kan uw topper in een zeer beperkt tijdskader ondervinden of de klant ook bij hem altijd van rechts komt, of zijn stijl van leidinggeven energiegevend of energienemend is en of hij/zij het principe “gras groeit van onderop” voldoende toepast. En zich daarbij versneld ontwikkelen.

Versneld leren door praktische en bewezen modellen aangereikt te krijgen, waarbij zelfreflectie en zelfkennis wordt gestimuleerd. Ook “kunnen doen komt van doen” is een belangrijk uitgangspunten van de “Persoonlijke Topper Tour”.

Tenslotte worden uw Toppers uitgedaagd om te komen met 5 concrete acties die ertoe leiden dat ook uw klanten in deze tijd enthousiast zijn over uw dienstverlening.

Brochure Persoonlijke Topper Tour