Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Bedrijfadvies met menselijke maat

Naast contact maken, analyseren, adviseren helpt HoltWerk zijn opdrachtgevers om de geformuleerde doelen te realiseren. De “harde” kant van cijfers, structuren en doelstellingen combineren met de zogenaamde “zachte” kant van coachen van medewerkers en teams begeleiden in hun verandering. Je weet immers dat als je altijd blijft doen wat je deed, je zult krijgen wat je altijd al kreeg.

Oog hebben voor veranderen met de menselijke maat. Veranderen lukt wanneer je:

  • acceptatie krijgt voor de gewenste veranderingen
  • medewerkers zelf verantwoordelijkheid (laat) nemen
  • stijl van leiderschap energiegevend is
  • “gras groeit van onderop” kunt toepassen,

als sleutels voor te behalen successen.

HoltWerk + Partners biedt corporate restructuring en recovery, ondersteuning bij (her) financiering, business coaching, “weer aan het werk” begeleiding, veranderprogramma’s die wel de gewenste cultuurverandering realiseren. Daarnaast wordt ook tijdelijke management ingevuld.