Corporate Restructuring & Recovery

Corporate Restructuring & Recovery

Corporate Restructuring & Recovery

Als ondernemer weet u dat er tijden zijn waarin het verschil gemaakt moet worden tussen succes halen of falen. Het huidige economische tij levert ook bij u en in uw bedrijf de nodige spanningen op. Er worden bijzondere eisen gesteld aan uw ondernemerschap.

Opeens zit het tegen. Orders blijven uit, er is druk op de kasstroom, crediteuren eisen hun schulden op. De bank blokkeert de kredietlijn en u komt in contact met nieuwe mensen bij de afdeling Bijzonder of Intensief Beheer. Tijd wordt een cruciale factor en alle overleggen met externe geldgevers houden u af van zaken die echt belangrijk zijn. U wilt voorkomen dat u afstevent op insolventie en u bent op zoek naar een goed plan om te overleven en nog liever om weer te werken aan een rendabele bedrijfsvoering. Een plan van HoltWerk + Partners is ook in dit geval geen stuk papier dat in de bureaula verdwijnt maar een plan dat duidelijk geeft aan welke doelen er zijn, welke stappen gezet moeten worden om doel te realiseren, brengt focus aan, zorgt dat alle betrokkenen gecommit zijn en dat verantwoordelijkheden goed zijn benoemd.

Wanneer uw liquiditeitspositie dat toestaat kan een uitvoerig strategisch plan worden ontwikkeld en worden geïmplementeerd. Wanneer de liquiditeitsdruk hoog is, is het belangrijk om snel maatregelen te nemen en vertrouwen te (her)winnen bij financiers. Dat alles met als doel om een adempauze te tot stand te brengen en een overbruggingsfinanciering te regelen. Uw bankier heeft dan recht op openheid en goede afspraken.

HoltWerk + Partners spreekt de taal van bankiers, accountants, juristen en fiscalisten en heeft ervaring met het maken van kredietafspraken in 5 voor 12 situaties. 

Samen met u wordt aan de hand van bestaande gegevens een Quick Scan gemaakt. In zeer korte tijd wordt duidelijk:
o waar problemen zitten
o waar waarde wordt gecreëerd
o waar oplossingen en kansen gevonden kunnen worden
o welke knopen nu doorgehakt moeten worden

Uiteraard worden in de Quick Scan de belangen betrokken van alle stakeholders. Management, aandeelhouders, medewerkers, afnemers, leveranciers en bankiers worden gehoord en betrokken bij de oplossingsrichting.

U krijgt een stappenplan gepresenteerd en wanneer dat nodig is ondersteunt HoltWerk + Partners bij de communicatie, onderhandelingen en implementatie van gewenste veranderaanpak.

Deze ondersteuning kan bestaan uit interim management maar ook tijdelijke projectondersteuning of het “volgen dichtbij op afstand” door middel van coaching.

Kortom, de 3 staps aanpak bestaat uit
o Quick Scan
o Maken stappenplan
o Ondersteuning bij uitvoer