Toezicht en Bestuur

Toezicht en Bestuur

Toezicht en bestuur

Bestuur

Er wordt veel gevraagd van bestuurders van verenigingen en stichtingen. Je wordt vaak gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen en om “1x keer per maand” te vergaderen. Als ervaren bestuurders weet u dat het verenigingswerk weerbarstig is. Betaalde krachten moeten nu eenmaal ook aangestuurd worden, er moet overleg plaatsvinden met leden en stakeholders. Sponsorgelden komen niet zomaar binnen en betrokken vrijwilligers en professionals zoeken bij u als bestuurder een gewillig oor en klankbord. Kortom 1x per maand wordt al gauw enkele uren per week of soms zelfs per dag.

Klaas Holtman heeft ervaring in het werken binnen verenigingen en is bereid om bestuursondersteuning te bieden, zodanig dat u toekomt aan het beloofde besturen op afstand.

Toezicht

Naast het besturen is meerjarige ervaring opgedaan met toezicht. Een betrokken rol op afstand waarin vertrouwen gegeven wordt aan beheerders en bestuurders. Los van de formele rollen geldt “informeren is altijd beter dan confronteren”. Met een toezichthouder van HoltWer krijgt de bestuurder/beheerder een betrouwbaar gesprekspartner die de belangen van alle stakeholders goed in het oog houdt. Zoals altijd staan integriteit, respect, openheid en transparantie hoog in het vaandel.

Van Raden van Commissarissen en Stichtingen Bewaarder wordt een steeds grotere betrokkenheid, professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid gevraagd. HoltWerk + Partners ondersteunt daarin graag.