Menselijke maat

Menselijke maat

Bedrijfadvies met menselijke maat

Contact maken, situaties en strategie analyseren, adviseren maar dan ook opdrachtgevers helpen de geformuleerde doelen te realiseren. De “harde” kant van cijfers, structuren en concrete doelstellingen combineren met de zogenaamde “zachte” kant van coachen en medewerkers en teams begeleiden in hun verbeterslag. Dat is wat HoltWerk + Partners u biedt.
U weet toch ook “dat als je altijd blijft doen wat je deed, je ook zult krijgen wat je altijd al kreeg”.

Oog hebben voor veranderen met de menselijke maat. Acceptatie verkrijgen voor de gewenste veranderingen, zelf verantwoordelijkheid (laten) nemen, energiegevend leiderschap en “gras groeit van onderop” als sleutels voor te behalen successen.

Daarom coaching, daarom “weer aan het werk” begeleiding, daarom veranderprogramma’s die wel de gewenste cultuurverandering realiseren en daarom is de Persoonlijke Topper Tour ontwikkeld. 

Omdat HoltWerk + Partners niet alleen kan adviseren en coachen wil zij ook graag verantwoordelijkheid nemen door interessante tijdelijke managementopdrachten uit te voeren. Vrijblijvende adviseurs zijn er immers al genoeg..