Implementeren van gewenste veranderingen

Implementeren van gewenste veranderingen

Implementeren of Veranderen

U krijgt geen standaard presentatie of brochure simpelweg omdat het woord standaard of algemeen niet voorkomt in het woordenboek van HoltWerk + Partners. Daarnaast hebt u zelf ongetwijfeld al genoeg geïnvesteerd in opleidingen, trainingen en diverse hulpmiddelen, daar moet op voortgebouwd worden. Wel krijgt u een indruk en overzicht van de activiteiten die HoltWerk+ Partners voor u kan verrichten en dat met een meer dan gemiddelde inzet, professionaliteit en betrokkenheid graag doet.

Van HoltWerk + Partners krijgt u geen opsomming van programma’s. Simpelweg omdat programma’s slechts ondersteunend zijn. Belangrijker is dat u met mijn inzet draagvlak, voor bijvoorbeeld een gewenste gedragsverandering, wordt gecreëerd. Niet alleen bij uw management maar ook op alle andere niveaus binnen uw organisatie. Verandering is geen doel op zich; wél een betere klantgerichtheid, verbeterde verkoopresultaten, beter nakomen van prestatieafspraken, beter teamwork en hogere medewerkertevredenheid.

Kijken, luisteren, inleven in gesprekspartners, succesvolle eigen ervaring, gezond verstand en samen met u conclusies durven trekken hoort bij de werkwijze van HoltWerk + Partners. Omdat u in grote gezamenlijkheid met onze specialisten werkt gaat er echt iets gebeuren in uw organisatie hetgeen u binnen 6 tot 9 maanden bij uw doelstellingen brengt. U ontvangt geen adviesrapporten die in bureaulades verdwijnen waarna iedereen weer overgaat tot de orde, of gekte, van de dag.

Wat u wél krijgt zijn gedrag- en attitudeveranderingen die werken en die blijvend zijn. Veranderingen die het hart van uw bedrijf raken namelijk bij de mensen met wie u dagelijks werkt. Juist omdat de stijl van HoltWerk + Partners wordt gekenmerkt door de basisovertuiging dat mensen wel willen veranderen, leren, ontwikkelen maar dat mensen niet veranderd willen worden. Ook niet door hun leidinggevende, niet door u en niet door ons. En gelijk hebben ze.

Hoe dan wel? Door toepassing van het principe van “gras groeit van onderop”. Trekken aan de grassprietjes helpt niet, water geven, mesten en af en toe maaien zorgt wel voor groei. In combinatie met energiegevend leiderschap worden mensen gestimuleerd om in beweging te komen en het beste van zichzelf te laten zien. Dat weten is één ding, dat toepassen is twee. Daarom doen de specialisten van HoltWerk + Partners ik graag mee en voor. Adviserende adviseurs zijn er immers al voldoende.

U kunt dus inspirerend worden ondersteund. Ondersteuning kan worden verkregen bij de implementatie van grotere cultuur-verandertrajecten die wél werken. Maar ook kunt u kiezen voor individuele resultaatgerichte coaching. Altijd vanuit “wie geen doelen heeft kan geen doelpunten maken” en altijd vanuit niet weten maar doen brengt je bij het gewenste resultaat.

Als u voor mijn ondersteuning kiest dan kiest u voor Lastig, want anders heeft u de inzet van HoltWerk + Partners ook niet nodig. U kiest ook voor Leerzaam voor u en uw organisatie en u kiest ook voor Leuk. Leuk, simpelweg omdat dat mensen energie geeft en omdat alleen een aanpak die ook leuk is mensen groeiend en vooral vanuit zichzelf in beweging zet.