Partners

Partners

Waarom “+ Partners”

Kleinschalig en toch groot. U hebt recht op de beste aanpak. Daarom is het bureau bewust gebouwd als HoltWerk + Partners. Wie kan het immers alleen en wie kan overal goed in zijn?

Om de behoeftes bij de opdrachtgevers zoveel mogelijk af te vangen biedt HoltWerk + Partners een breed aanbod van diensten. Daarnaast heeft Klaas Holtman ervaren dat hijzelf ook behoefte heeft aan samenwerken met goede collega’s en heeft hij behoefte aan een professioneel klankbord en feed back. Vraag immers niets van opdrachtgevers wat je zelf ook niet doet.

Vanuit de regierol stuurt Klaas op integriteit, creativiteit, professionaliteit, samenwerking en teamwork en het overtreffen van de verwachtingen van de opdrachtgever.

Inmiddels zijn samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met:

  • Beljon + Westerterp met onder andere vestigingen in Groningen, Heereveen, Zwolle
  • Yspeert VWL Advocaten in Groningen, Heerenveen
  • Meyke Beekman/ Human Cure Business
  • Anton van Beek/ Transfiguro
  • Engbert Breuker onder andere Pentascope 2.0, Stichting Werklust, Red to be Blue, 
  • Christine van der Vorm, Groninger Cooperatie